Natječaj 29. 01. 2015.

29/01/2015

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za:

voditelj pododsjeka (referent u studentskoj službi) – jedan izvršitelj
voditelj poslova upravljanja poslužiteljima i poslova održavanja računalnih učionica – jedan izvršitelj
viši informatički referent – jedan izvršitelj

Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete prema Zakonu o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) te dodatne uvjete:

– za radno mjesto pod toč. 1.: stručni prvostupnik javne uprave, znanje rada na računalu;

– za radno mjesto pod toč 2.: magistar informatike, računarstva ili elektrotehnike, znanje engleskog jezika;

– za radno mjesto pod toč. 3.: stručni prvostupnik informatike, računarstva ili elektrotehnike, znanje engleskog jezika.

Pristupnici uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, domovnicu, dokaz o ispunjavanju ostalih općih i dodatnih uvjeta natječaja.

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola.

Sve prijave dostavljaju se u roku od 8 dana od objave, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21 000 Split.