Natječaj 23. 03. 2015.

23/03/2015

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

Raspisuje

 

NATJEČAJ

za upis pristupnika na program Dopunskog pedagoško-didaktičko-psihološko-metodičkog obrazovanja

 

Pravo upisa imaju osobe koje su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi stekle preduvjete za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama, osim pedagoških kompetencija.

 

Uvjeti za upis: završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij kojim se stječe najmanje 180 ECTS bodova, odnosno odgovarajući diplomski sveučilišni studij, kao i četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij.

 

Uz prijavu (obrazac na web-u) prilaže se:

  • životopis
  • presliku svjedodžbe/diplome
  • presliku domovnice
  • presliku rodnog lista

 

Program traje dva semestra (60 ECTS bodova). Školarina iznosi 8.600,00 kuna.

Program će se organizirati ukoliko se na natječaj prijavi dovoljan broj kandidata.

 

Sve prijave s dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21 000 Split.

Sve dodatne informacije mogu se pronaći na www.pmfst.hr

 

Prijava