Natječaj za voditelja na ESF projektu (08.07.2015)

08/07/2015

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

Raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

  1. jednog voditelja projekta za rad na ESF projektu: Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, na određeno vrijeme, određeno trajanjem projekta, s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja ekonomije (prosjek ocjena minimalno 4,5);

– izvrsno poznavanje engleskog jezika;

– najmanje 1 godina odgovarajućeg iskustva rada na implementaciji EU projekata;

– iskustvo rada u timu.

Dodatni uvjeti:

– iskustvo rada u nastavi;

–izvrsne komunikacijske vještine i sposobnost javnog nastupa;

-sposobnost vođenja i motiviranja tima.

 

  1. jednog administrativnog suradnika za rad na ESF projektu: Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, na određeno vrijeme, određeno trajanjem projekta, s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja ekonomije (prosjek ocjena minimalno 4,5);

– izvrsno poznavanje engleskog jezika;

– najmanje 1 godina odgovarajućeg iskustva rada na implementaciji EU projekata;

-iskustvo u pisanju projektnih izvještaja i u provođenju javne nabave;

-poznavanje rada u IT alatima za upravljanje projektima;

– iskustvo rada u timu.

Dodatni uvjeti:

–izvrsne komunikacijske vještine i sposobnost javnog nastupa;

-izvrsne organizacijske sposobnosti.

 

Pristupnici uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete, provesti će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja provjere, objavit će se na internetskoj stranici Fakulteta (www.pmfst.hr).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Sve prijave dostavljaju se na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21 000 Split.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.