Natječaj za voditelja ustrojstvenih jedinica i za voditelja službe tehničkih i pomoćnih poslova

20/07/2015

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

  1. jednog djelatnika na radno mjesto, položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (voditelj poslova poslijediplomskih studija, znanstvenih projekata i međunarodne suradnje) – na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta.

Uvjeti: magistar prava (VSS), tri godine radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika.

  1. jednog djelatnika na radno mjesto III. vrste-ekonom (voditelj službe za tehničke i pomoćne poslove) na neodređeno vrijeme;

Uvjeti: SSS tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje rada na računalu.

Obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 

Pristupnici uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, domovnicu, dokaz o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.

Rok za prijavu je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete, provesti će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja provjere, objavit će se na internetskoj stranici Fakulteta (http://www.pmfst.unist.hr/).

Sve prijave dostavljaju se isključivo poštom na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21 000 Split.

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.