Natječaj za studente (03.09.2015)

04/09/2015

KLASA: 910-08/14-01/0007

URBROJ: 2181-204-01-01-15-001

Split, 03. rujna 2015. godine

 

NATJEČAJ ZA ANGAŽIRANJE STUDENATA ZA RAD NA PROJEKTU “Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“

Nositelj projekta, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, objavljuje natječaj za angažman tri studenta. Natječaj će biti otvoren do 10. rujna 2015. te će studenti biti angažirani sukladno ciklusima potreba Projekta.

Opis posla:

  • Izrada web portala
  • Izrada online tečaja za oblikovanje ishoda učenja
  • Izrada vizualnog identiteta projekta i loga projekta

Zainteresirani studenti trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

  • Student Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
  • Izvrsno poznavanje rada na računalu
  • Iskustvo u izradi web stranica
  • Prosjek ocjena položenih ispita na studiju najmanje 3,50

Prilikom prijave je potrebno priložiti molbu i CV.

Prijave se predaju isključivo u elektronskom obliku putem mail-a na antea.pmfst@gmail.com sa subjektom „HKO-natječaj“.