Natječaj (09.09.2015)

09/09/2015

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:
jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, za znanstveno područje prirodnih znanosti, na određeno vrijeme, za rad na projektu HRZZ-a „Multi scale description of meso-scale domain formation and destruction“.
jednog suradnika u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme od godinu dana;

Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH).

 • Uvjeti za toč. 1.: pored općih uvjeta moraju ispunjavati i obvezni uvjet:
  doktorat znanosti iz područja prirodnih znanosti.
  Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, motivacijsko pismo, najmanje dva pisma preporuke, dokaz o državljanstvu.
  Sa pristupnicima koji ispunjavaju uvjete natječaja, održat će se intervju.
 • Uvjeti za toč. 2.:
  Završen diplomski sveučilišni studij iz područja prirodnih znanosti, polje matematika (mag. struke, VSS), radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.
  Pristupnici uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, potvrdu o radnom iskustvu, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
  Sa pristupnicima koji ispunjavaju uvjete natječaja, održat će se intervju.

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21 000 Split.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.