sveuciliste

Ispravak dijela natječaja ( 30. 9. 2015. )

14/10/2015

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Objavljuje
ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

Objavljenog u Narodnim novinama br. 104/2015 od 30. rujna 2015. g., na web stranici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu i Slobodnoj Dalmaciji dana 30. rujna 2015.g.

Ispravlja se dio natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta (točka A) 3.) za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom-dva izvršitelja (m/ž), na način da podtočka b) sada glasi:

b) u fizici elementarnih čestica, fizici kondenzirane tvari, u atomskoj i molekulskoj fizici ili metodici fizike

U ostalom dijelu, natječaj se ne mijenja i ostaje isti.
Prijave za točku A3. dostavljaju se u roku od 30 dana od objave ispravka dijela natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21 000 Split.