Natječaj ( 19.10.2015 )

21/10/2015

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto stručni suradnik za rad na projektu N00014-15-1-2789 “Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor)”, na određeno vrijeme do završetka projekta, s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni studij računarstva,

  • završen poslijediplomski specijalistički studij poslovne ekonomije,

  • najmanje jedna godina odgovarajućeg iskustva rada na implementaciji međunarodnih projekata.

Dodatni uvjeti koji pristupnicima donose prednost na natječaju:

  • napredno poznavanje rada na računalu (programski alati za dubinsku analizu podataka),

  • napredno poznavanje programskog jezika Python.

Prijavi na natječaj je potrebno priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o radnom iskustvu i druge dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

S pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta na koje se primaju. O vremenu i održavanju, načinu i sadržaju testiranja pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se predaju ili šalju na adresu: Sveučilište Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21000 Split.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.