Natječaj [ 23.12.2015 ]

23/12/2015

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje
NATJEČAJ

za izbor jednog djelatnika na radno mjesto, položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (voditelj službe za poslijediplomske studije, cjeloživotno obrazovanje i mobilnost studenata) – na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.
Uvjeti: magistar prava (VSS), tri godine radnog iskustva u struci (poželjno radno iskustvo na poslovima studentske službe), znanje engleskog jezika.

Pristupnici uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, domovnicu, dokaz o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.
Rok za prijavu je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja, provesti će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua.
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere i/ili intervjua, kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju dostave u prijavi.
Sve prijave dostavljaju se isključivo poštom na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21 000 Split.
Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.