Mensur Duraković

14/01/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

 Split, 11. siječnja 2016.

OBRANA DIPLOMSKOG ISPITA

Kandidat: MENSUR  DURAKOVIĆ 

sveučilišni diplomski  studij: INFORMATIKA;

smjer: nastavnički;

Naziv diplomskog rada:

 

OPĆE INTELIGENTNO OKRUŽENJE ZA INTELIGENTNO POUČAVANJE – GIFT TUTOR

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. doc.dr.sc. Ani Grubišić – mentorica;
  2. Divna Krpan,predavač– članica;
  3. doc.dr.sc. Branko Žitko – član;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 15 siječnja 2016. godine u 1100 sati – Odjel za Informatiku- Kampus, predavaonica B – 20 -30