Julija Vučemilović

30/03/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

 Split, 30. ožujka 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: JULIJA VUČEMILOVIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA;

Smjer: Nastavnički;

Naziv diplomskog rada:

 

Botanički vrt na Marjanu,

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,

Sveučilišta u Splitu

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc. Mirko Ruščić – predsjednik;
  2. Prof.dr.sc. Nada Bezić– članica;
  3. Izv.prof.dr.sc. Valerija Dunkić, – članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 31ožujka 2016. godine u 1030 sati – Kampus, Predavaonica B – 1 – 08