Natječaj [ 06.04.2016 ]

06/04/2016

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje

NATJEČAJ

za izbor jednog djelatnika na radno mjesto, položaj II vrste – voditelj pododsjeka (referent u studentskoj službi) na određeno vrijeme od godinu dana

Uvjeti: stručni prvostupnik javne uprave, upravni pravnik, jedna godina radnog iskustva u struci (poželjno radno iskustvo na poslovima studentske službe), znanje rada na računalu.

Pristupnici uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o radnom iskustvu.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja provesti će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta putem testiranja i/ili intervjua.
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere, kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju dostave u prijavi.

Sve prijave dostavljaju se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.
Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.