Mia Juračić

14/04/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

 Split, 12. travnja 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: MIA JURAČIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: FIZIKA;

Smjer: Biofizika

Naziv diplomskog rada:

 

Analiza molekularnih markera starenja i potencijal za pomlađivanje u morske zvijezde,

Coscinasterias tenuispina

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc. Jasna Puizina – predsjednica;
  2. Prof.dr.sc. Paško Županović– član;
  3. Dr.sc. Nada Ilić, – članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 15travnja 2016. godine u 1400 sati – Kampus, Predavaonica B – 1 – 44