Natječaj [ 18.04.2016 ]

19/04/2016

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje

NATJEČAJ

za izbor jednog djelatnika na radno mjesto II vrste – viši informatički referent, na određeno vrijeme do 22. 07. 2016.

Uvjeti: završen stručni studij informatike, računarstva ili elektrotehnike (stručni prvostupnik, VŠS), jedna godina radnog iskustva u struci (poznavanje operativnih sistema Windows i Linux, poznavanje mrežnih tehnologija), znanje engleskog jezika.

Pristupnici uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o radnom iskustvu.
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja provesti će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta putem testiranja i/ili intervjua.
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere, kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju dostave u prijavi.
Sve prijave dostavljaju se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.
Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.