Joško Mačela

15/05/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

 Split, 18. svibnja 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: JOŠKO MAČELA

Sveučilišni diplomski  studij: INFORMATIKA;

Smjer: Nastavnički;

Naziv diplomskog rada:

 

DATUMI I PROJEKCIJE ZEMLJE KROZ POVIJEST I NJIHOVA PRIMJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc. Vlado Dadić – mentor;
  2. Izv.dr.sc. Ivica Boljat– član;
  3. dr.sc. Tonći Dadić, – član;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 20svibnja 2016. godine u 1100 sati – Kampus, Predavaonica B – 2 – 75, Odjel za Informatiku