Luka Roguljić

17/05/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

 Split, 16. svibnja 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: LUKA ROGULJIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: INFORMATIKA;

Smjer: Nastavnički;

Naziv diplomskog rada:

 

OBRNUTA UČIONICA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc. Ani Grubišić – mentorica;
  2. Doc.dr.sc. Branko Žitko– član;
  3. Divna Krpan, – članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 24svibnja 2016. godine u 1015 sati – Kampus, Predavaonica B – 1 – 22, Odjel za Informatiku