Jelena Bartolović

03/06/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

 Split, 03. lipnja 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: JELENA BARTOLOVIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: MATEMATIKA I FIZIKA;

Smjer: Nastavnički;

Naziv diplomskog rada:

 

EUKLIDSKA GEOMETRIJA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc. Snježana Braić– mentorica;
  2. Doc.dr.sc. Joško Mandić– član;
  3. Tanja Vojković, poslijedoktorand – članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 10lipnja 2016. godine u 1600 sati – Kampus, Predavaonica B – 3 – 17, Odjel za Matematiku