Ispravak dijela natječaja [ 03.06.2016 ]

10/06/2016

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Objavljuje
ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

Objavljenog u Narodnim novinama br. 50/2016 od 1. lipnja 2016. g., na web stranici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu dana 1. lipnja 2016. i Slobodnoj Dalmaciji dana 30. svibnja 2016.g.

Ispravlja se dio natječaja na način da točka A) sada glasi:
A) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto:
1. poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme – jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti pod A)1.:
– doktorat iz polja kemije
– poželjno područje istraživanja: biokemijske analize hrane, istraživanja hlapljivih i biološki aktivnih spojeva u namirnicama
U ostalom dijelu, natječaj se ne mijenja i ostaje isti.
Prijave za točku A)1. dostavljaju se u roku od 30 dana od objave ispravka dijela natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.