Natječaj [ 29.06.2016 ]

29/06/2016

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje
NATJEČAJ

za izbor jednog djelatnika na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za rad na projektu Ne knjiga – nego znanje, na određeno vrijeme od 1 godine dana, s punim radnim vremenom.
Uvjeti: – završen diplomski sveučilišni studij matematike
– poznavanje jednog stranog jezika
– nije potrebno radno iskustvo

Pristupnici uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu. Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja, provesti će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua.
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere, kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju dostave u prijavi.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Sve prijave dostavljaju se na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.
Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.