Nikola Mušan

11/07/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

 Split, 11. srpnja 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: NIKOLA MUŠAN

Sveučilišni diplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA;

smjer: nastavnički;

 

Naziv diplomskog rada:

 

SASTAV ETERIČNOG ULJA BILJAKA RODA Micromeria, VRSTE Micromeria juliana (L.) BENTH, EX RCHB. I VRSTE Micromeria kerneri  (MURB.) S  LOKALITETA PIJAVIČINO, POLUOTOK PELJEŠAC

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Izv.prof.dr.sc. Valerija Dunkić– presjednica;
  2. Prof.dr.sc. Nada Bezić– članica;
  3. Doc. dr. sc. Mirko Ruščić – član;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 15. srpnja 2016. godine u 1100 sati – Kampus, Soba B-1-08