Tena Skok

11/07/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA POLITEHNIKU

 Split, 11. srpnja 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: TENA SKOK

Sveučilišni diplomski  studij: INFORMATIKA I TEHNIKA;

smjer: nastavnički;

 

Naziv diplomskog rada:

 

MINI CNC PLOTER TEMELJEN NA ARDUINO PLATFORMI

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. doc.dr.sc. Vladimir Pleština– mentor;
  2. Prof.dr.sc. Tomislav Matić– član;
  3.  Hrvoje Turić – član;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 14. srpnja 2016. godine u 1200 sati – Kampus, Predavaonica B-1-24, Odjel za Politehniku.