Marija Banovac

12/07/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

 Split, 11. srpnja 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: MARIJA BANOVAC

Sveučilišni preddiplomski  studij: NUTRICIONIZAM;

 

 

Naziv završnog rada:

 

PREHRANA I EPIGENESTIKE MODIFIKACIJE MOLEKULE DNA

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc. Viljemka Bučević Popović– presjednica;
  2. Dr.sc. Matilda Šprung– članica;
  3. Prof. dr. sc. Jasna Puizina – članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 15. srpnja 2016. godine u 1000 sati – Kampus, Soba B-1-45