Natječaj ~ Upis studenata na poslijediplomski studij Biofizike [13.07.2016.]

13/07/2016

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje

NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA NA
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI)
STUDIJ BIOFIZIKE

Na studij se upisuje

  • 10 studenata

Uz prijavu za upis potrebno je priložiti:

  • Potvrdu (diplomu) o završenom sveučilišnom diplomskom studiju fizike, kemije, biologije ili srodnih disciplina
  • Životopis s osobnim podacima (telefon, e-mail) i naznakom adrese stanovanja
  • Ovjereni preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu
  • Izjavu o razlozima za upis na doktorski studij biofizike, znanstveni interes, planovi za budućnost (do dvije stranice teksta)
  • Službeni prijepis ocjena s prosjekom koji u pravilu treba biti veći od 4,0
  • Preporuke dvaju uglednih znanstvenika ili sveučilišnih profesora visokog učilišta na kojem su pristupnici diplomirali ili radili
  • Dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (potvrda iz 2013-2016 godine ovlaštene škole stranih jezika)
  • Podatke o nagradama tijekom studija i objavljene znanstvene radove i/ili sažetke postera/predavanja na konferencijama (ukoliko postoje)
  • U prijavi pristupnik mora naznačiti natječe li se za doktorski studij u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena

Cijena školarine za prvu godinu studija iznosi 12.000,00 kuna.

Prijave na natječaj primati će se od 13.07.2016 do 14.10.2016. godine.

Prijave stranih državljana dobrodošle su i razmatrat će se pod istim uvjetima i kriterijima kao i za državljane RH (više informacija na internetskoj stranici www.pmfst.hr/biophysics).

Prijavu s natječajnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu:

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Doktorski studij Biofizike
Ruđera Boškovića 33, 21000 Split