Natječaj [ 27.07.2016. ]

27/07/2016

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:
1. jednog djelatnika na radno mjesto, položaj II vrste – voditelj pododsjeka (referent u studentskoj službi) na neodređeno vrijeme

Uvjeti: stručni prvostupnik javne uprave, upravni pravnik, jedna godina radnog iskustva u struci (poželjno radno iskustvo na poslovima studentske službe), znanje rada na računalu.
Obvezan probni rad od 3 mjeseca.

2. jednog djelatnika na radno mjesto II vrste – viši informatički referent, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika

Uvjeti: završen stručni studij informatike, računarstva ili elektrotehnike (stručni prvostupnik, VŠS), jedna godina radnog iskustva u struci (poznavanje operativnih sistema Windows i Linux, poznavanje mrežnih tehnologija), znanje engleskog jezika.

Pristupnici uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, domovnicu, dokaz o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.
Rok za prijavu je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete, provesti će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua.
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.
Sve prijave dostavljaju se na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.
Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.