Matea Pavić

01/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

 Split, 02. rujna 2016. g.

OBRANA PREDDIPLOMSKOG ISPITA

Kandidat: MATEA PAVIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: MATEMATIKA;

 

 

Naziv preddiplomskog ispita:

 

t-dizajni

 

Povjerenstvo za obranu preddiplomskog ispita:

  1. Izv.prof.dr.sc. Tanja Vučičić– predsjednica;
  2. Prof.dr.sc. Anka Golemac– članica;
  3. Dr. sc. Tanja Vojković – članica;

Vrijeme i mjesto obrane preddiplomskog ispita: 07. rujna 2016. godine u 1000 sati – Kampus, Soba B-3-37