Marija Perak

06/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 06. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: MARIJA PERAK

Sveučilišni preddiplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

 

 

Naziv završnog rada:

 

FIZIOLOGIJA SLUHA

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Prof.dr.sc. Branko Žitko– mentor;
  2. Dr.sc. Antonela Paladin– članica;
  3. Dr.sc. Sanja Puljas članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada09. rujna 2016. godine u 1100 sati – Kampus, soba B1-08