Nikolina Jelavić

06/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

 Split, 06. rujna 2016. g.

OBRANA PREDDIPLOMSKOG ISPITA

Kandidat: NIKOLINA JELAVIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA;

 

 

Naziv preddiplomskog ispita:

 

GENERIRANJE KOMBINATORNIH OBJEKATA

 

Povjerenstvo za obranu preddiplomskog ispita:

  1. Prof.dr.sc. Damir Vukičević– mentor;
  2. Prof.dr.sc. Anka Golemac– članica;
  3. Dr. sc. Tanja Vojković – članica;

Vrijeme i mjesto obrane preddiplomskog ispita: 08. rujna 2016. godine u 1200 sati – Odjel za matematiku, Soba B-3-69