Gorana Glavurtić

07/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

Split, 06. rujna 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  GORANA GLAVURTIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: BIOFIZIKA

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

Proučavanje lateralne organizacije membranskog dvosloja načinjenih od različitih trokomponentnih smjesa fosfolipida, sfingomijelina i kolesterola uz primjenu fluorescentne mikroskopije

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Marija Raguz – predsjednica;
  2. Prof.dr.sc. Jasna Puizina – članica;
  3. Prof.dr.sc. Ante Bilušić-član;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 14. rujna 2016. godine u 1000 sati – Kampus, predavaonica B-3-53