Ivana Smolić

07/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 06. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat:  IVANA SMOLIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: NUTRICIONIZAM

 

 

Naziv završnog rada:

 

FLAVONOIDI

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc. Elma Vuko – mentor;
  2. Prof.dr.sc. Nada Bezić– članica;
  3. Doc.dr.sc. Mirko Ruščić– član;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 14. rujna 2016. godine u 1100 sati – Kampus, predavaonica B-1-44