Jelena Žarković

07/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 06. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat:  JELENA ŽARKOVIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA/strong>

 

 

Naziv završnog rada:

 

METABOLIZAM ŽELJEZA U TIJELU ČOVJEKA

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Viljemka Bučević-Popović – predsjednica;
  2. dr.sc. Ivana Opačak – članica;
  3. Linda Bazina, asist. – članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 12. rujna 2016. godine u 0900 sati – Kampus, predavaonica B-2-06