Judita Ozretić

07/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 02. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat:  JUDITA OZRETIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA/strong>

 

 

Naziv završnog rada:

 

ANTIBIOTICI U OKOLIŠU

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Ana Maravić – predsjednica;
  2. Izv.prof.dr.sc. Ivana Bočina – članica;
  3. Doc.dr.sc. Ivica Šamanić– član;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 12. rujna 2016. godine u 1000 sati – Kampus, predavaonica B-2-18