Kristina Ćubić

07/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 09. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: KRISTINA ĆUBIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

 

 

Naziv završnog rada:

 

KATALIZA I NJENA PRIMJERA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc. Renata Odžak– predsjednica;
  2. dr.sc. Matilda Šprung– članica;
  3. Dr.sc. Nenad Vuletić – član;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 13. rujna 2016. godine u 1215 sati – Kampus, predavaonica B2-06