Kristina Vojković

07/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 08. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: KRISTINA VOJKOVIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

 

 

Naziv završnog rada:

 

MASLINA U DALMACIJI

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Izv.prof.dr.sc. Valerija Dunkić– predsjednica;
  2. Prof.dr.sc. Nada Bezić– članica;
  3. Doc.dr.sc. Mirko Ruščić – član;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 12. rujna 2016. godine u 1000 sati – Kampus, soba B2-22