Ivana Plazonić

10/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 13. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat:IVANA PLAZONIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

 

 

Naziv završnog rada:

 

BIOLOŠKE OSOBINE RODA ALLIUM

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. prof.dr.sc. Nada Bezić– predsjednica;
  2. Izv.prof.dr.sc. Valerija Dunkić– članica;
  3. Doc.dr.sc. Elma Vuko članica;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 15. rujna 2016. godine u 0900 sati – Kampus, soba B2-22