Marija Kvesić

10/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 09. rujna 2016. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat:MARIJA KVESIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

 

 

Naziv završnog rada:

 

ANTIBIOTSKA SVOJSTVA ERITROMICINA, TETRACIKLINA I STREPTOMICINA

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. prof.dr.sc. Maja Pavela-Vrančić– predsjednica;
  2. Doc.dr.sc. Viljema Bučević-Popović– članica;
  3. Doc.dr.sc. Stjepan Orhanović član;

Vrijeme i mjesto obrane završnog rada: 15. rujna 2016. godine u 1000 sati – Kampus, soba B2-06