Jadran Sušić – Jurić

11/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

 Split, 09. rujna 2016. g.

OBRANA PREDDIPLOMSKOG ISPITA

Kandidat: JADRAN SUŠIĆ – JURIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA;

 

 

Naziv preddiplomskog ispita:

 

TROKUT

 

Povjerenstvo za obranu preddiplomskog ispita:

  1. Doc.dr.sc. Jurica Perić– mentor;
  2. Izv.prof.dr.sc. Milica Klaričić-Bakula– članica;
  3. red.prof.dr. sc. Snježana Braić– članica;

Vrijeme i mjesto obrane preddiplomskog ispita: 16. rujna 2016. godine u 1200 sati – Odjel za matematiku, Soba B-3-69