Ante Rubić

14/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

Split, 14. rujna 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  ANTE RUBIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: FIZIKA

Smjer: Računarska fizika;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

NUMERIČKE METODE RJEŠAVANJA GRAD-SHAFRANOVE JEDNADŽBE ZA RASPODJELU TOKA U FUZIJSKIM UREĐAJIMA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Dragan Poljak – predsjednik;
  2. Dr.sc. Ivana Weber– članica;
  3. Dr.sc. Petar Stipanović – član;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 16. rujna 2016. godine u 1200 sati – Kampus, predavaonica B-3-54