Katarina Bilić Pavlinović

14/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA POLITEHNIKU

Split, 09. rujna 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  KATARINA BILIĆ PAVLINOVIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: INFORMATIKA I TEHNIKA

Smjer: nastavnički;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

PROGRAMIRANJE SADRŽAJA TEHNIČKE KULTURE ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Stjepan Kovačević – mentor;
  2. Doc.dr.sc. Vladimir Pleština – član;
  3. Hrvoje Turić, pred.-član;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 19. rujna 2016. godine u 1000 sati – Kampus, predavaonica B-1-5