Stefan Cikota

14/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

Split, 13. rujna 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  STEFAN CIKOTA

Sveučilišni diplomski  studij: FIZIKA

Smjer: Računarska fizika;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

ELF/ULF PROMATRANJA IONOSFERE U POTRAZI ZA KORELACIJOM METEORSKE AKTIVNOSTI I UČESTALOSTI ELEKTRIČNIH PRAŽNJENJA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Mile Dželalija – predsjednik;
  2. Doc.dr.sc. Damir Kovačić – član;
  3. Doc.dr.sc. Larisa Zoranić – članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 17. rujna 2016. godine u 1400 sati – Kampus, predavaonica B-3-69