Ana Karninčić

15/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

 Split, 16. rujna 2016. g.

OBRANA PREDDIPLOMSKOG ISPITA

Kandidat: ANA KARNINČIĆ

Sveučilišni preddiplomski  studij: MATEMATIKA 

 

 

Naziv preddiplomskog ispita:

 

HAMMINGOVI KODOVI

 

Povjerenstvo za obranu preddiplomskog ispita:

  1. Prof.dr.sc. Anka Golemac– mentorica;
  2. Prof.dr.sc. Damir Vukičević– član;
  3.  Aljoša Subašić, asist.– član;

Vrijeme i mjesto obrane preddiplomskog ispita: 19. rujna 2016. godine u 1000 sati – Odjel za matematiku, Soba B-3-17