Vedran Karačić

20/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 15. rujna 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  VEDRAN KARAČIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: INFORMATIKA 

Smjer: nastavnički;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

KORIŠTENJE WEB TEHNOLOGIJA ZA IZRADU I PRIKAZ VIŠESLOJNIH NEURONSKIH MREŽA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Saša Mladenović – mentor;
  2. Goran Zaharija– član;
  3.  Divna Krpan , predavač -članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 21. rujna 2016. godine u 0830 sati – Kampus, predavaonica B-2-75