Bože Markovina

03/12/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 02. prosinca 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  BOŽE MARKOVINA

Sveučilišni diplomski  studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Smjer: Nastavnički;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

DIFERENCIJSKI SKUPOVI

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Izv.prof.dr.sc.  Tanja Vučičić – mentorica;
  2. Izv.prof.dr.sc. Joško Mandić – član;
  3.  Aljoša Subašić,  asistent -član;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 05prosinca 2016. godine u 1215 sati – Odjel za matematiku, predavaonica B-3-69