Vito Radovniković

08/12/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 08. prosinca 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  VITO RADOVNIKOVIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: INFORMATIKA

Smjer: Nastavnički;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

BAYESOVA STATISTIKA U PYTHONU

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Ani Grubišić – mentorica;
  2.  Doc.dr.sc. Branko Žitko – član;
  3.  Divna Krpanpredavač  -članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 15prosinca 2016. godine u 1100 sati – Odjel za Informatiku, predavaonica B-2-75