Sara Vodogaz

20/12/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 20. prosinca 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  SARA VODOGAZ

Sveučilišni diplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

Smjer: Nastavnički;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

Antimikrobna aktivnost i mehanizmi djelovanja dikalijeva trioksitetrafluoroborata (K2[B3O3F4OH])

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Izv.prof.dr.sc.  Mirjana Skočibušić – predsjednica;
  2.  Doc.dr.sc. Renata Odžak– članica;
  3.  Doc.dr.sc. Antonela Paladin – članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 22prosinca 2016. godine u 1100 sati – Kampus, predavaonica B-1-08