Anđela Perišić

23/12/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 22. prosinca 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  ANĐELA PERIŠIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: MATEMATIKA

Smjer: Računarski;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

IGRE N IGRAČA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Damir Vukičević – predsjednik;
  2.  Doc.dr.sc. Joško Mandić – član;
  3.  Aljoša Subašić – član;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 22prosinca 2016. godine u 1700 sati – Kampus, predavaonica B-3-69