Poništenje dijela natječaja [ 28.12.2016. ]

28/12/2016

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

Objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama br. 122/2016, Slobodnoj Dalmaciji i web stranici Fakulteta dana 28. prosinca 2016., te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora dana 22. prosinca 2016. god., pod točkom B) 6. za izbor jednoga suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija.