Natječaj [ 15.02.2017. ]

15/02/2017

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje

NATJEČAJ

za izbor jednog djelatnika na radno mjesto III. vrste – stručni referent, na određeno vrijeme od šest mjeseci za rad na poslovima održavanja

Uvjeti: SSS tehničkog smjera, jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Pristupnici uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o radnom iskustvu.
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja provesti će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta putem testiranja i/ili intervjua.
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere, kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju dostave u prijavi.
Sve prijave dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.
Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.