Vjekoslav Bilinovac

22/02/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 22. veljače 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat:  VJEKOSLAV BILINOVAC

Preddiplomski studij: INFORMATIKA

 

Naziv završnog rada:

 

SUSTAV ZA POTPORU UČENJA RELACIJSKIH BAZA PODATAKA

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. izv. prof.dr.sc.  Ivica Boljat – predsjednik;
  2. doc.dr.sc. Saša Mladenović – član;
  3. dr.sc. Tonći Dadić – član;

Datum i sat obrane: 23veljače 2017. godine u 1200 sati
Soba: B2-75