Toni Čvrljak

24/02/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 24. veljače 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: TONI ČVRLJAK

Diplomski studij: MATEMATIKA

Smjer: Računarski

 

 

Naslov diplomskog rada:

 

Rastav audio signala uz pomoć svojstvenih vrijednosti i vektora Hankelove matrice

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Izv.prof.dr.sc.   Milica Klaričić Bakula – predsjednica;
  2. Prof.dr.sc. Ivan Slapničar  – član;
  3. Dr.sc. Andrijana Ćurković  – članica;

Datum i sat obrane: 01ožujka 2017. u 1100 sati
Soba: B2-68, Kampus