Nikolina Kelava

31/03/2017

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 30. ožujka 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: NIKOLINA KELAVA

Diplomski studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Smjer: Nastavnički

 

 

Naslov diplomskog rada:

 

Neke klase komutativnih prstena s jedinicom

 

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Izv.prof.dr.sc.  Tanja Vučičić – mentorica;
  2. Prof.dr.sc. Anka Golemac – članica;
  3. Dr.sc. Tea Martinić – članica;

Datum i sat obrane: 05travnja 2017. u 1115 sati
Mjesto: Odjel za matematiku, predavaonica B3-17, Kampus